Семінар-практикум

26.01.2023 року вихователь-методист Нагнибіда Тетяна Вікторівна провела пізнавальний і цікавий семінар - практикум "Розвиток мовлення дошкільників шляхом використання інноваційних технологій"

Мета: 

виявити, конкретизувати й узагальнити знання педагогів з проблеми використання сучасних інноваційних технологій в організацію освітньо-виховного процесу ДНЗ; вправляти в умінні аналізувати проблему і доходити спільної думки; розвивати творчу активність, нестандартність мислення.