Для батьків

Територія обслуговування ЗДО № 16

http://zdo-16.uz.ua/public/ 2024.pdf

Порядок електронної реєстрації у ЗДО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
07.06.2023 No 302

ПОРЯДОК

електронної реєстрації дітей у заклади дошкільної освіти
та дошкільні підрозділи закладів загальної середньої освіти
Ужгородської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Порядок електронної реєстрації дітей у заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської територіальної громади (далі – Порядок) розроблено відповідно до положень Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист персональних даних», «Про адміністративні послуги», інших законодавчих актів України.
1.2. Терміни та скорочення, які використані у цьому Порядку:
– електронний реєстр дітей у заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської територіальної громади (далі – реєстр) – електронна база даних, яка містить інформацію про заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи закладів
загальної середньої освіти Ужгородської міської територіальної громади, дітей дошкільного віку, які планують відвідувати ці заклади, інформацію про наявність вільних місць у них та про чергу для зарахування, забезпечує її обробку, зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;
– місце прийому документів та їх копій – заклади дошкільної освіти та заклади загальної середньої освіти;
– адміністратор – працівник управління освіти Ужгородської міської ради, наділений розширеними правами управління функціями реєстру без права редагування відомостей у ньому, крім випадків, передбачених цим Порядком;
– дошкільний підрозділ ЗЗСО – дошкільний підрозділ закладу загальної середньої освіти Ужгородської міської територіальної громади;
– ІРЦ – інклюзивно-ресурсний центр;
– заявник – особа, яка вносить дані дитини до реєстру та несе персональну відповідальність за надану інформацію;
– заявка та/або заявка про зарахування – сформований електронний пакет даних про дитину;
– ЗДО – заклад дошкільної освіти Ужгородської міської територіальної громади;
– заклади освіти – заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділизакладів загальної середньої освіти Ужгородської міської територіальної громади.
1.3. Порядок створено з метою:
– забезпечення рівності прав дітей на доступність здобуття дошкільної освіти;
– спрощення порядку оформлення і зарахування дітей у заклади освіти;
– забезпечення доступу до інформації про заклади освіти;
– запровадження єдиного підходу до прийому дітей у заклади освіти.
1.4. Реєстр розміщений на офіційному вебсайті Ужгородської міської ради та доступний за посиланням: https://geo.rada-uzhgorod.gov.ua/register_zdo.
1.5. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
1.6. Інформація у реєстрі про чергу на зарахування до закладу освіти (номер у черзі, ПІБ дитини, дата та час реєстрації, наявність пільг, статус заявки) знаходиться у вільному доступі. Реєстр працює на безоплатній основі.
1.7. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 1 вересня року,
обраного в заявці.

2. Порядок подання та опрацювання заявок

2.1. Заявка про зарахування дітей до закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської територіальної громади подається виключно через офіційний вебсайт Ужгородської міської ради (https://rada-uzhgorod.gov.ua/) з використанням
сервісу «Кабінет ужгородця». Наявність у реєстрі заявки є обов’язковою умовою зарахування дитини до закладу освіти.
2.2. Заявка подається заявником за допомогою сервісу «Кабінет ужгородця» (меню «Реєстрація до закладів освіти») особисто або адміністратором у приміщенні управління освіти Ужгородської міської ради (за зверненням батьків або осіб, які їх замінюють).
      Формування заяви адміністратором здійснюється на основі свідоцтва про народження дитини та, за бажанням, документа, що підтверджує адресу реєстрації або місця проживання дитини, а також інших документів (за необхідності).
2.3. Для подання заявки заявник повинен пройти реєстрацію (авторизацію) у сервісі «Кабінет ужгородця».
2.4. У розділі «Мої діти» заявник повинен заповнити відомості про дитину, яку він бажає зареєструвати до закладу освіти.
           Заповнення полів «Прізвище», «Ім’я», «По батькові», «Дата народження»,
«Населений пункт», «Вулиця», «Тип свідоцтва про народження», «Серія» та
«Номер» є обов’язковим.
      За бажанням заявник може додати скановану копію документа, що підтверджує місце проживання дитини на території Ужгородської міської територіальної громади (для підтвердження місця проживання і права на першочергове зарахування) та скановану копію свідоцтва про народження.  Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається
один з таких документів (за вибором заявника):
– паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
– довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників);
– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік  внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 01.10.2014 No 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»;
– документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);
– рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
– документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
– довідка про проходження служби у військовій частині;
– акт обстеження умов проживання, виданий службою у справах дітей
Ужгородської міської ради;
– інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.
Після заповнення усіх полів та збереження інформації право редагування відомостей про дитину є тільки у адміністратора.
Після заповнення та збереження відомостей про дитину заявник може додати інформацію про наявність пільгового статусу дитини (за бажанням) із завантаженням відповідних документів для підтвердження права на пільгове зарахування.
2.5. Після заповнення відомостей про дитину у розділі «Мої заявки (заклади дошкільної освіти)» заявник повинен обрати дитину, яку він бажає зареєструвати, заклад освіти, навчальний рік (бажаний рік вступу до закладу освіти) та групу (вікову групу, за потреби спеціальну групу, групу з мовою нацменшини).
2.6. Після успішної реєстрації кожній заявці автоматично встановлюється статус «Заявку прийнято до розгляду» та присвоюється унікальний порядковий номер у реєстрі відповідно до черговості подання заявки.
Заявнику надходить на мобільний телефон повідомлення про реєстрацію (створення заявки), яке містить, у тому числі, унікальний порядковий номер заявки.
Дата, час реєстрації та унікальний порядковий номер зміні не підлягають.
2.7. Заявник може подати не більше двох заявок про зарахування однієї дитини.

Відмова заявнику у поданні заявки про зарахування надається автоматично, якщо дитина вже зареєстрована у двох закладах освіти.
2.8. Для кожної вікової, спеціальної, групи з навчанням мовою
національних меншин формується окрема електронна черга.
2.9. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в
електронній черзі. При зміні статусу заявки на мобільний телефон заявника
автоматично надходить повідомлення про таку зміну.
2.10. Заявник несе персональну відповідальність за достовірність та
коректність інформації, зазначеної у заявці.
Поданням заявки заявник надає згоду на обробку персональних даних.
2.11. У разі виявлення помилок у заявці та/або бажанні внести зміни до
заявки батьки або особи, що їх замінюють, повинні звернутися до управління освіти Ужгородської міської ради з відповідною заявою.
      До заяви додається копія свідоцтва про народження дитини, а також, у разі необхідності, копії документів, які підтверджують наявність права на першочергове та/або пільгове зарахування до закладу освіти.
2.12. У разі надання батьками або особами, які їх замінюють, завідомо недостовірної інформації та/або документів заявка видаляється з реєстру. Видалення заявки у такому випадку здійснюється адміністратором на підставі службової записки керівника закладу освіти із зазначенням причини
видалення.

3. Порядок зарахування дітей

3.1. Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється керівником закладу відповідно до списків, сформованих у реєстрі, впродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (червень-серпень) поточного року та протягом року для інших вікових груп у відповідний ЗДО чи
дошкільний підрозділ ЗЗСО за наявності вільних місць.
3.2. Першочергове право на зарахування мають діти, які є мешканцями Ужгородської міської територіальної громади.
3.3. Право на пільгове зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування відповідного закладу освіти, яка щороку закріплюється за закладами рішенням виконкому міської ради, та одночасно:
– є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі освіти;
– є дітьми працівників такого закладу освіти;
– належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
– належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
– перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у справах дітей Ужгородської міської ради;                                                                                                                                                    – діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
– мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.
          Під час подання заяви про зарахування дитини до закладу освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове та/або пільгове зарахування дитини та зазначити реквізити документів у заяві.
3.3.1. У разі коли право на першочергове та/або пільгове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до закладу освіти на загальних підставах.
    У такому випадку адміністратор на підставі службової записки керівника закладу освіти змінює статус заявки з «Є можливість зарахування» на «Заявку прийнято до розгляду». У подальшому така дитина зараховується на вільне місце у закладі освіти  відповідно до пункту 3.4. Порядку.
3.4. Зарахування дітей здійснюється у порядку черговості у такому співвідношенні: чотири дитини, які мають право на першочергове зарахування, на одну дитину, яка має право на пільгове зарахування.
Діти, які є мешканцями інших територіальних громад (населених пунктів), зараховуються на вільні місця після того, як зараховано всіх дітей, які є мешканцями Ужгородської міської територіальної громади.
3.5. У випадку недоукомплектування груп керівник закладу освіти здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих у реєстрі для даного типу вікової групи.
3.6. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування» заявнику на
його мобільний номер телефону, вказаний при реєстрації, надходить електронне повідомлення про зміну статусу, після чого заявник зобов’язаний протягом 10 робочих днів надати до закладу освіти документи, необхідні для зарахування, а саме:
– заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює, на ім’я керівника закладу освіти;
– копію свідоцтва про народження дитини;
– медичну довідку, видану відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом із висновком про те, що дитина може відвідувати заклад освіти;
– реєстраційну картку про встановлення статусу щодо можливості зарахування у даний заклад (роздруковується з розділу «Статус заявки» за кодом, отриманим при реєстрації заявки, з персонального комп’ютера або безпосередньо у закладі освіти за наданим заявником кодом);
– копію документа, що підтверджує місце проживання дитини у місті Ужгороді (за бажанням, для підтвердження місця проживання та права на першочергове зарахування);
– для дітей, які мають право на пільгове зарахування – документ, що свідчить про наявність такого права;
– інші документи, передбачені пунктом 9 постанови Кабінету Міністрів України 12.03.2003 No 305 (за необхідності).
      Для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції,  малими формами туберкульозу до закладу дошкільної освіти санаторного типу до заяви про зарахування додається довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру.
      Для зарахування дитини до спеціальної групи закладу дошкільної освіти  до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного
розвитку).
Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами та утворення інклюзивної групи до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно- ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Для зарахування дитини з інвалідністю до заяви про зарахування
додаються:
– копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або
копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
– копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
3.7. За відсутності вільних місць в обраних ЗДО чи дошкільних підрозділах ЗЗСО управління освіти Ужгородської міської ради може запропонувати інший заклад освіти, в якому наявні вільні місця.
3.8. У разі відмови батьків від іншого запропонованого закладу освіти заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.
3.9. Заявникам, які бажають змінити заклад освіти або видалити заявку, необхідно звернутися до управління освіти Ужгородської міської ради з відповідною заявою. Можливість самостійно внести такі зміни чи видалити заявку у заявника відсутня.
У випадку зміни закладу освіти за вибором батьків, після внесення до реєстру інформації заявник проходить всю процедуру внесення інформації до реєстру та подання документів по новому.
При цьому заявці присвоюється новий номер у реєстрі відповідно до дати прийняття нової заявки.
3.10. У разі зміни протягом року статусу на «Є можливість зарахування»
дітям, які зареєстровані у групу раннього віку (від 1 до 2 років) або першу молодшу групу (від 2 до 3 років), батьки мають право відтермінувати
зарахування до серпня наступного року, про що упродовж 10 робочих днів мають подати заяву до відповідного закладу освіти. У такому випадку за ними залишається можливість зарахування у червні-серпні наступного року, а вивільнені місця будуть пропонуватися наступним по черзі заявникам.
3.11. У разі зміни протягом року статусу на «Є можливість зарахування» дітям, які зареєстровані в реєстрі, однак за показами лікарів не можуть відвідувати заклад освіти у поточному році, батьки мають право відтермінувати зарахування до вересня наступного року, про що упродовж 10 робочих днів мають подати заяву до відповідного закладу освіти. У такому випадку за ними
залишається можливість зарахування у червні-серпні наступного року, а вивільнені місця будуть пропонуватися наступним по черзі заявникам.
3.12. При зарахуванні дитини до закладу освіти в реєстр вноситься
відповідна інформація про зарахування, відповідно статус заявки автоматично
змінюється на «Зараховано». Заявки зі статусом «Зараховано» зберігаються у реєстрі протягом п’яти
років.
3.13. Інформація про наповненість (комплектацію) груп станом на 1 вересня оприлюднюється на вебсайті управління освіти Ужгородської міської ради на підставі даних, поданих керівниками закладів освіти, крім цього останні щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, подають звіт про наявність вільних місць.

4. Відповідальність та контроль

4.1. Відповідальність за комплектацію груп дітьми несе керівник закладу освіти.
4.2. Контроль за дотриманням положень цього Порядку, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів освіти здійснює управління освіти Ужгородської міської ради.
4.3. Для роботи у реєстрі наказом управління освіти Ужгородської міської ради визначаються посадові особи, які мають до нього доступ.
4.4. Посадові особи, визначені відповідно до пункту 4.3 Порядку, керівники закладів освіти та заявник несуть персональну відповідальність за виконання положень цього Порядку.
4.5. Доступ до персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мають лише посадові особи, визначені відповідно до п. 4.3. Порядку, які використовують такі дані виключно у межах, необхідних для виконання своїх повноважень.

5. Прикінцеві положення

5.1. Дія цього Порядку не поширюється на заклади освіти приватної
форми власності.

 http://zdo-16.uz.ua/public/docs/ 302.pdf

 

Сайт призначений для надання можливості мешканцям Закарпатської області та внутрішньо-переміщеним особам отримати всю необхідну довідкову інформацію (про житло, матеріальну, гуманітарну, медичну та психологічну допомогу, пошук роботи тощо) та звернутись за допомогою в рамках єдиного посилання.

 https://dopomoga.digital-zakarpattia.com.ua/                                

ПАМ'ЯТКА

про правила поводження із виявленими підозрілими вибухонебезпечними предметами, у тому числі замаскованими під них речами

УВАГА! Сьогодні терористичні акти здійснюються з використанням вибухових пристроїв, які замасковані під авторучки, мобільні телефони, гаманці, міні-магнітофони, дитячі іграшки, або розміщені у звичайних портфелях, сумках, банках, пакунках і залишені у багатолюдних місцях.

Поводження з вибухонебезпечними предметами вимагає значної уваги і обережності.

ВІД ПРАВИЛЬНИХ ДІЙ ЗАЛЕЖИТЬ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВЯ ВАШЕ І ОТОЧУЮЧИХ!

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою ЗАБОРОНЕНО:

· наближатися до виявленого предмета;

· пересувати його або брати в руки;

· розряджати, кидати, ударяти по ньому;

· розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;

· приносити предмет додому, у навчальне приміщення, інші багатолюдні місця.

При знаходженні вибухонебезпечного пристрою:

· негайно (з безпечного місця) повідомте чергові служби МНС (тел. 101), міліцію (тел.102);

· не підходьте то предмета, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте поряд із знахідкою інших людей;

· припиніть усі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета;

· не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

· дочекайтеся прибуття фахівців, вкажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення.

У випадку, коли в будинку знайдено вибуховий пристрій і Вас евакують:

· одягніть одяг з довгими рукавами, щільні брюки та взуття на товстій підошві. Це може захистити від осколків скла;

· візьміть документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо), гроші;

· під час евакуації слідкуйте за маршрутом, указаним службами, які проводять евакуацію;

· не намагайтеся скоротити шлях, тому що деякі райони або зони можуть бути закриті для пересування;

· тримайтеся подалі від ліній енергопостачання, що впали.

Якщо ваш будинок (квартира) опинилися поблизу епіцентру вибуху:

· обережно обійдіть усі приміщення, щоб перевірити чи немає витоків води, газу, спалахів тощо;

· у темряві в жодному випадку не запалюйте сірника або свічки – користуйтеся ліхтариком;

· негайно вимкніть усі електроприлади, перекрийте газ, воду;

· з безпечного місця зателефонуйте рідним і близьким, стисло повідомте про своє місцезнаходження, самопочуття;

· перевірте як ідуть справи в сусідів – їм може знадобиться допомога.

ПАМЯТАЙТЕ! Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці-сапери, які мають допуск до цього виду робіт.

/Files/images/1-t.jpg

/Files/images/2-t.jpg

/Files/images/3-t.jpg

Порядок подання та розгляду заяв

про випадки булінгу (цькування)

Процедура подання  та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора закладу освіти про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2. На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування), де вказується інформація щодо джерела її отримання:

  • Постраждалий чи свідок булінгу (цькування);
  • Підозра про вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками;
  • Достовірна інформація від інших осіб та часу:
  • Як довго триває;
  • Одноразовий конфлікт чи відповідні дії носили систематичний характер

3. Відповідно до такої заяви керівник закладу освіти видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

4.Наказом керівника закладу освіти пишеться наказ про створення Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, психолога та соціального педагога школи, батьків потерпілого та булера, керівника закладу, інших зацікавлених осіб.

5. Розглянувши письмову заяву, керівник закладу освіти скликає засідання  комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) і окреслює подальші дії.

6. Комісія протягом однієї доби проводить розслідування, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне рішення.

7. За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом булінгу (цькування), керівник освітньої установи на протязі однієї доби повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальну поліцію), Службу у справах дітей.

8. Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

9. У разі не визнання Комісією факту булінгу (цькування) і незгоди з результатами рішення потерпілим (його представником), керівник освітньої установи рекомендує звернутись постраждалому (його представнику) із  заявою до  органів Національної поліції України.

10. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11.  За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу (цькування), керівник закладу освіти забезпечує психологічну підтримку усіх учасників відповідного процесу.

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

1. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

2. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

3.Комісія з’ясовує обставини булінгу.

4.Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор школи  повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Гарячі телефони:

- Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

- Гаряча телефонна лінія щодо боулінгу 116 000;

- Гарячая лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

- Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

 - Уповноважений Президента України з прав дитини 0 44 255 76 75;

- Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

- Національна поліція України 102. Новоприйнятий Закон передбачає низку штрафів за цькування. - Штрафи за булінг становитимуть від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 до 1700 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт.

- Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф буде більшим — від 100 до 200 мінімумів (1700 - 3400 гривень) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

- Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 відсотків заробітку.

 

 

Як залучити дітей до морально-патріотичного виховання вдома?

1.Привчайте дитину дбайливо ставитися до речей, іграшок, книжок. Поясніть, що в кожну річ вкладено працю багатьох людей. Сходіть з дитиною в бібліотеку і подивіться, як там зберігають книги. Цей ігровий прийом "як у бібліотеці" допоможе привчити дитину до дбайливого ставлення до книги.

2.Дошкільники дуже рано починають проявляти інтерес до історії країни, краю. Якщо в місті є пам'ятники, організуйте до них екскурсії і розкажіть все, що ви знаєте, про те, як вшановують пам'ять загиблих. По нашій країні і по всьому світу можна здійснювати захоплюючі подорожі по глобусу, картах і фотографіях.

3.Запропонувати дитинi збудувати будинок. Коли будинок побудований, пограйте з дитиною в "новосілля", допоможіть розмістити ляльок, зайчиків, ведмедиків. Подивіться, чи міцно побудований будинок, чи красивий, чи зручний для житла.

4.Виховуйте у дитини шанобливо-дбайливе ставлення до хліба. Поспостерігайте за тим, як привозять і розвантажують хліб. Розкажіть, як вирощують хліб, скільки праці в нього вкладено вмести з дитиною посушите залишки хліба, зробіть сухарики.

5.Роскажіть дитині про свою роботу: що ви робите, яку користь приносить ваша праця людям, Батьківщині. Розкажіть, що вам подобається в вашій праці.

6.Повертаючись з дитиною з дитячого саду, запропонуйте пограти в гру "Хто більше помiтить цікавого?". Гра вчить спостережливості, допомагає формувати уявлення про навколишнє. Запропонуйте дитині намалювати, що найбільше сподобалося.

7.Любов до Батьківщини - це і любов до природи рідного краю. Спілкування з природою робить людину більш чуйним, чуйним. Взимку на лижах, влітку на велосипеді або пішки, корисно відправитися з дитиною в ліс, щоб помилуватися його красою, дзюрчанням струмка, співом птахів. Виховуючи любов до рідного краю, важливо привчати дитину берегти природу, охороняти її.

Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку .pdf

Адаптація дитини до дитячого садка.pdf

 ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВСТВА.pdf

Про електронну реєстрацію дітей в дошкільних-навчальних закладах

 

Правила поведінки здобувачів освіти в ЗДО.pdf

Заклад освіти не передбачений для навчання осіб з особливими освітніми потребами.